Kontakt

Adres redakcji:

Wydział Polonistyki UJ,  31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 48 adres e-mailowy: wieloglos.redakcja@uj.edu.pl

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków

tel. 012-631-18-81, 012-631-18-82, fax 012-631-18-83

Dystrybucja: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków

tel. 012-631-01-97, tel./fax 012-631-01-98

tel. kom. 0506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl

Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325