Dyskusja o polskich studiach nad męskościami

Termin: 09.01.2020
Miejsce: Massolit Books&Cafe

Dwa ostatnie numery 2018 roku poświęcone zostały problematyce polskich studiów nad męskościami. Ich celem było z jednej strony postawienie pytań o teoretyczne uwikłania literackich i kulturowych badań męskości, z drugiej - przyjrzenie się temu, w jaki sposób sama męskość podlega redefinicji. 9 stycznia 2020 roku o godzinie 18.30 w Massolit Books&Cafe odbędzie się dyskusja o polskich studiach nad męskościami, w której udział wezmą Mateusz Skucha, Wojciech Szymański oraz Monika Świerkosz".
Plakat >>

Data opublikowania: 07.01.2020
Osoba publikująca: Janusz Smulski